Print

กบไสไม้ไฟฟ้า NAZA ขนาด 5 นิ้ว รุ่น 1804 (ยกเลิกการจำหน่าย)

ราคาต่อหน่วย (piece): 3,950 บาทกบไสไม้ไฟฟ้า NAZA ขนาด 5 นิ้ว รุ่น 1804


กำลังมอเตอร์  960  วัตต์  ความเร็วรอบ  16,000  รอบ/นาที

สามารถไสไม้ลึก  3  ม.ม. 

ใช้ ใบ , สายพาน และถ่าน เบอร์เดียวกับของยี่ห้อ  มากีต้า ได้ 

ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่ซ่อม  ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งตัว 

เครื่องเดินเรียบ  แรง  ทนทาน  พร้อมอุปกรณ์คู่ตัว

เช่น  ตั้งใบ ,จับลับ,บล็อกขันใบ , บังใบ

และกล่องไม้สะดวกในการจัดเก็บอย่างดี