+TOOLMART | ราคาเครื่องมือช่าง ขายเครื่องมือไฟฟ้า Bosch Makita จำหน่ายราคาถูก

เลือกสินค้า POWERTOOL ปั๊มลม - เครื่องมืออุปกรณ์ลม ปืนฉีดลมปากใหญ่ MITO รุ่น MI-116top promo

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print

ปืนฉีดลมปากใหญ่ MITO รุ่น MI-116

ราคาต่อหน่วย (piece): 690 บาทปืนฉีดลมปากใหญ่ MITO รุ่น MI-116


ปืนฉีดลมผลิตจากประเทศไต้หวัน

คุณสมบัติพิเศษ ปืนฉีดลมจะดูดลมเข้าจากทางด้านรูปลายปืนสีทอง เพิ่มจากท่อลมเดิมจากปืน เป็นลมที่ีมีปริมาณมากขึ้น 3 เท่า ลมที่เป่าจะเป่าออกทางปลายปืน พร้อมกับดึงลมจากภายนอกเข้ามาทำให้ลมที่ออกมาได้ปริมาณมาก ลมเข้าปริมาณ 440ลิตร/นาที ลมออกวัดได้ 1,300 ลิตรต่อนาที ซึ่งใกล้เคียงกับโบลเวอร์ไฟฟ้า แบบมือถือ  แรงดันลม 170 PSI

ปรับเปลี่ยนจุดลมเข้าได้สองจุดคือที่ด้านล่างของปืน และเปลี่ยนเป็นด้านบนของปืนได้