+TOOLMART | ราคาเครื่องมือช่าง ขายเครื่องมือไฟฟ้า Bosch Makita จำหน่ายราคาถูก

เลือกสินค้า TOOLS+EQUIPMENTS เครื่องมือช่าง ก่อสร้าง ตลับเมตร STANLEY รุ่น 33-158 ขนาด 5M./16'3/4"top promo

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print

ตลับเมตร STANLEY รุ่น 33-158 ขนาด 5M./16'3/4"

ราคาต่อหน่วย (piece): 290 บาท
290 บาท
ท่านประหยัดได้: 0 บาทตลับเมตร STANLEY รุ่น 33-158 ขนาด 5M./16'3/4"


ตลับเมตร คือเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสายวัดเก็บอยู่ในตลับอย่างมิดชิด ทำให้สะดวกในการนำติดตัวไปใช้งานได้ตลอดเวลา ตลับเมตรใช้ในการวัดหาระยะหรือตรวจสอบขนาดของวัสดุ ชิ้นงาน ฯลฯ เนื่องจากตรงหัวสายวัดของตลับเมตรมีขอเกี่ยว ซึ่งใช้เป็นที่เกาะยึดกับขอบของชิ้นงานที่ต้องการวัด ทำให้การดึงสายวัดออกจากตลับเพื่อใช้ในการวัดระยะหรือตรวจสอบขนาดของวัสดุ หรือชิ้นงานได้สะดวก ซึ่งผู้ใช้ควรเรียนรู้เรื่องสำคัญของตลับเมตร


ตลับเมตร
ทำ ด้วยโลหะปั๊มมีลักษณะรูปร่างเป็นตลับ เพื่อม้วนเก็บสายวัดชนิดบางที่เป็นโลหะมีสปริงไว้ภายในตลับอย่างมิดชิ ตรงส่วนปลาสุดของสายวัดนี้เป็นขอเกี่ยว และที่ด้านหน้าของสายวัดมีหน่วยการวัดเป็นนิ้ว ฟุต หรือหน่วยเมตริกกำกับไว้ หรือสายวัดบางชนิดของตลับเมตรมีหน่วยนิ้ว ฟุต กำกับไว้ข้างหนึ่ง และมีหน่วยเมตริกกำกับไว้อีกข้างหนึ่งเพื่อสะดวกในการใช้ ตลับเมตรที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป มีขนาดตลับบรรจุสายวัดได้ความยาวตั้งแต่ 1.00 – 5.00 เมตร ขนาดที่ช่างไม้และช่างก่อสร้างนิยมใช้มากที่สุดได้แก่ขนาดตลับที่บรรจุสาย วัดได้ความยาว 2.00 เมตร

การใช้ตลับเมตร

ตลับเมตรใช้สำหรับการวัดระยะ ตรวจสอบขนาดของวัสดุหรือชิ้นงาน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ :-

1. กำหนดขนาดความกว้างหรือความยาวที่ต้องการวัดขนาดให้ชัดเจน
2. ให้ใช้ขอเกี่ยวของสายวัดเกี่ยวกับริมขอบของไม้ แล้วพยายามปรับสายวัดให้ได้มุมฉากกับริมขอบของไม้และตรงกับตำแหน่งที่กำหนด
3. ดึงสายวัดให้ตึง ใช้ดินสอหรือเหล็กหมาดจุดให้ตรงกับระยะความกว้างหรือความยาวลงบนแผ่นไม้หรือชิ้นงาน

การบำรุงรักษาตลับเมตร

การบำรุงรักษาตลับเมตรให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ :-

1. หลีกเลี่ยงการใช้ของแข็งหรือของมีคม ขูดลงบนหน่วยการวัดซึ่งทำให้หน่วยการวัดไม่ชัดเจน เกิดการวัดที่ผิดพลาดได้
2. การม้วนสายวัดเข้าเก็บในตลับ ควรใช้มือจับช่วยผ่อนแรงไม่ให้สายวัดม้วนเข้าตลับเร็วเกินไป อาจทำให้สายวัดติดขัดเสียหายได้
3. การดึงขอเกี่ยวที่หัวสายวัดแรงเกินไปขณะวัดระยะ อาจทำให้ขอเกี่ยวบิดหรือยึดตัวออก เป็นเหตุให้หน่วยการวัดผิดพลาดได้
4. การวางของหนักทับลงบนตลับเมตร อาจทำให้ตลับเมตรแตกชำรุดเสียหายได้